HBKimforum

Advanced search  

News:

Author Topic: (220) Diabetes: Empirical Formulas  (Read 4677 times)

HB KIM

  • Guest
(220) Diabetes: Empirical Formulas
« on: January 30, 2008, 04:38:45 AM »

EMPIRICAL FORMULAS

1. Qing Re Yang Yin Tang
Tx: Clear Heat, Nourish Yin, Tonify LU/KD

Shi Gao  30g
Huang Jing  30g
Huang Qi  30g
Ren Shen Ye  10g
Zhi Mu  10g
Sheng Di Huang  15g
Shu Di Huang  15g
Xuan Shen  10g
Gou Qi Zi  10g
Shan Yao  10g


2. Jiang Tang Tang
Tx: Benefit Qi, Nourish Yin, Activate Blood

Huang Qi  30g
Sheng Di Huang  30g
Cang Zhu  15g
Xuan Shen  30g
Ge Gen  15g
Dan Shen  30g
Tian Hua Fen  30g
Wu Mei  10g

High blood glucose: + Dang Shen 10g, Zhi Mu 10g, Shi Gao 30-60g
Hypertension, hunger: + Yu Zhu 10-15g, Shu Di Huang 30g
Keton urine: + Huang Qin 10g, Huang Lian 5g, Fu Ling 15g, Bai Xian Pi 15g


3. Fu Pi Xiao Ke Tang
Tx: Strengthen SP, Benefit Qi, Harmonize ST, Nourish dryness, Generate fluid, Stop thirst

Ren Shen  15g
Bai Zhu  15g
Mai Men Dong  15g
Bai He  15g
Yu Zhu  15g
Chen Pi  15g
Ji Nei Jin  15g
Gan Song  15g
Ge Gen  15g
Shan Yao  20g
Sha Shen  20g

Severe thirst, high level of sugar in urine: + Sang Shen 15g, Nu Zhen Zi 15g
Deficiency: + Huang Qi 20g, Long Yan Rou 20g
Severe Deficiency: + Gou Qi Zi 20g, Tu Si Zi 15g


4. Yu Xiao Ling
Tx: Nourish Yin, Clear Heat, Benefit Qi, Nourish Essence

Huang Qi  15g
Shan Yao  10g
Huang Jing  10g
Shi Hu  10g
Tian Hua Fen  10g
Jiang Chan  10g
Sheng Di  10g
Shu Di  10g
Zhu Ye  10g
Di Gu Pi  10g
« Last Edit: January 31, 2008, 05:42:19 PM by HB Kim »
Logged