HBKimforum

Advanced search  

News:

Author Topic: (17) Food retention with Cold symptoms  (Read 4455 times)

HB KIM

  • Guest
(17) Food retention with Cold symptoms
« on: September 18, 2007, 02:26:52 AM »

Food retention with Exterior Cold symtoms

12g : Cang Zhu
8g : Hou Po
8g : Chen Pi
8g : Bai Zhu
4g : Huang Lian
4g : Zhi Shi
4g : Cao Guo
4g : Shen Qu
4g : Shan Zha
4g : Gan Jiang
4g : Mu Xiang
4g : Gan Cao
4g : Sheng Jiang

Analysis: Food retention (internal cause) + Wind-Cold (external cause)
Symptoms: Indigestion + chills, fever, headache, etc
Logged