HBKimforum

Advanced search  

News:

Author Topic: (140) Leukemia (ALL type)  (Read 4088 times)

HB KIM

  • Guest
(140) Leukemia (ALL type)
« on: September 18, 2007, 04:22:54 AM »

Leukemia (ALL type)

Differential Diagnosis
1. Toxic-Heat: Xi Jiao Di Huang Tang  or  Huang Lian Jie Du Tang
2. Blood Stasis: Tao Hong Si Wu Tang  or  San Ren Tang
3. Yin Deficient Heat: Zhi Bai Di Huang Wan
4. Qi and Yin Deficiency: San Qi Di Huang Tang

Empirical formula 1: Nourish Yin, Clear Blood Heat
Shui Niu Jiao  30g
Mu Li  30g
Sheng Di Huang  30g
Chi Shao  12g
Xuan Shen  12g
Mai Men Dong  10g
E Jiao  10g
Huang Qin  6g
Zhi Zi (Tan)  9g
Xia Ku Cao  9g

Empirical formula 2: Clear LU Heat, Nourish Yin, Detoxify
Xuan Shen  10g
Mai Men Dong  10g
Shi Gao  10g
Zhi Mu  10g
Bei Mu  10g
Sang Bai Pi  10g
Ting Li Zi  10g
Lu Gen  10g
Bai Mao Gen  10g
« Last Edit: September 19, 2007, 09:33:37 AM by HB Kim »
Logged